Website Logo

Veelgestelde vragen

Iemand is overleden, wat moet ik als eerste doen?

Na het overlijden is het belangrijk dat eerst de huisarts gewaarschuwd wordt. De huisarts zal een verklaring van overlijden afgeven. Als het overlijden in het ziekenhuis plaatsheeft, zal een ziekenhuisarts de schouw verrichten. Met de verklaring van overlijden zal de begrafenisverzorger aangifte van overlijden doen in de gemeente van overlijden, waar een uittreksel uit de overlijdens akte wordt opgemaakt.

Nadat de huisarts de overledene heeft bezocht, kunt u contact opnemen met begrafenisverzorging Pul. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0341 562757 of 06 53432144. Wij zullen een afspraak maken om in een persoonlijk gesprek de wensen vast te leggen en de begrafenis vorm te geven.

Moet ik de begrafenis laten verzorgen door de uitvaartverzekeraar?

Nee, U hoeft de begrafenis niet te laten verzorgen door de uitvaartverzekeraar. Grote uitvaartverzekeraars zoals Dela, Yarden en Monuta geven op hun polis aan dat u met hen contact moet leggen na overlijden, maar u bent altijd vrij in de keuze van uw begrafenisonderneming.

Bijna alle verzekeringsmaatschappijen keren het verzekerde bedrag, of een groot gedeelte daarvan, uit.

Kan ik een uitvaartverzekering bij u afsluiten?

Wij hebben contact met een gerenommeerde verzekeraar, die zich geheel heeft toegelegd op uitvaartverzekeringen. Dit is een onafhankelijke verzekeraar. Dit is belangrijk, omdat u hierdoor altijd de vrije keuze heeft om een begrafenisondernemer te kiezen die u wenst.

Wat kost een begrafenis?

De kosten voor een begrafenis kunnen per plaats nogal verschillen. Dit heeft te maken met de verschillen in tarieven die de gemeente hanteert voor het graf. Wij kunnen voor u een globale kostenbegroting maken aan de hand van uw wensen. Deze is kosteloos en verplicht u tot niets. U kunt ons altijd bellen of mailen.

Kan ik vooraf mijn wensen kenbaar maken of vastleggen?

Ja, dit is mogelijk. Wij hebben hiervoor speciale wilsbeschikking boekjes waarin u uw wensen kunt opschrijven. U kunt dit boekje ook downloaden. Een persoonlijk gesprek is ook mogelijk en verplicht u tot niets. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Waar kan ik opbaren?

Het is mogelijk om thuis op te baren. Wij hebben hiervoor moderne koelapparatuur.  Als thuis opbaren niet mogelijk of gewenst is, hebben wij de beschikking over 24 uurs familiekamers in ons eigen uitvaartcentrum Weydehof. Desgewenst kan er ook worden opgebaard op een andere locatie.

Verzorgt u alleen kerkelijke begrafenissen?

Nee, ook mensen zonder religieuze achtergrond kunnen en willen wij van dienst zijn. Wij verzorgen echter alleen begrafenissen. Voor de invulling van een afscheidsplechtigheid kunnen wij een beroep doen op een uitvaartbegeleidster.

Wat is het werkgebied van begrafenisverzorging Pul?

Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor een overlijden in Ermelo, Putten, Harderwijk e.o. Maar ons werkgebied is vooral gelegen in de driehoek Amersfoort-Apeldoorn-Zwolle (de Veluwe). Ook daarbuiten kunt u altijd een beroep op ons doen.

Is er speciale aandacht voor kinderen?

Wij willen ook de kinderen die bij het overlijden betrokken zijn aandacht geven en hen betrekken bij de begrafenis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sluiten van de kist, het uitdragen, evt bloemstukken dragen enz. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd hebben wij een speciaal boekje ontworpen waarin de moeilijke woorden en dingen uitgelegd worden.