Website Logo

Over ons

Sinds 2004 is Begrafenisverzorging Pul van start gegaan. De drijfveer hiervoor was vooral het dienend bezig zijn in tijden van verdriet. Juist in deze dagen van afscheid nemen moet er veel geregeld worden. Wij verlenen hierbij graag onze hulp.

We verzorgen, om principiële redenen, uitsluitend begrafenissen, en geen crematies. Maar toch richten wij ons zeker op een brede kring. Iedereen wordt op een respectvolle wijze geholpen, ongeacht welke religieuze achtergrond men heeft. Ook mensen zonder religie kunnen wij van dienst zijn, waarbij wij dan voor de invulling van een afscheidsplechtigheid een beroep kunnen doen op een gediplomeerde uitvaartbegeleidster.

Respect voor uw wensen, dat is ons uitgangspunt. Bent u ergens lid, ook dan kunnen wij de begrafenis voor u verzorgen. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen keren het verzekerde bedrag, of een groot gedeelte ervan uit. Om u de gelegenheid te geven uw wensen op te schrijven, hebben wij wilsbeschikkingsboekjes voor u beschikbaar. Deze kunnen, altijd vrijblijvend, opgevraagd of gedownload worden. Wilt u liever een persoonlijk gesprek, zonder verplichtingen, ook dat is zeker mogelijk.

Karel en Coby Pul

Het dienend bezig zijn, dat stond voorop toen ik aan dit werk begon.
Er voor de mensen zijn die het nodig hebben, een luisterend oor bieden. Zo mag ik het werk doen.
Ik ervaar het als een roeping, om dit bijzondere werk te kunnen doen.
Iedere keer weer de kracht te mogen hebben, om een bedroefde familie tot steun te zijn.
Een begrafenis zo te organiseren, dat de mensen er met een goed gevoel op terug mogen kijken, hoe moeilijk het afscheid ook was. Dat ze weer verder kunnen, daar doe ik het voor.

Karel Pul

Als begrafenisverzorging menen wij dat het goed is om met u stil te staan bij de vele aspecten die een overlijden met zich meebrengt. 

Tegelijkertijd beseffen we dat wij op een kwetsbaar moment met u in contact komen. Het moment van overlijden komt vaak onverwachts. Tijdens het eerste verdriet en de rouw om een dierbare moeten de nabestaanden van alles regelen en beslissen.  Juist op een moment dat emoties en verdriet de boventoon voeren. Wij willen u steun en advies bieden en zijn in deze dagen een vraagbaak voor de familie, zodat een respectvolle en stijlvolle begrafenis ook onze zorg wordt. Samen met u gaan wij in alle rust, stap voor stap, de begrafenis voorbereiden en uitvoeren.

IMG_0025